Crowd Release - Kennisgeving van filmen en fotografie

CROWD RELEASE / MEDEDELING VAN FILMEN EN FOTOGRAFIE

Door een evenement of programma van MHP te betreden, betreedt u een gebied waar fotografie, audio- en video-opnamen kunnen plaatsvinden.

Uw deelname aan en aanwezigheid op het evenemententerrein vormt uw toestemming om gefotografeerd, gefilmd en/of op andere wijze opgenomen te worden en voor de vrijgave, publicatie, tentoonstelling of reproductie van alle opgenomen media van uw uiterlijk, stem en naam voor welk doel dan ook voor altijd in verband met MHP en haar initiatieven, inclusief, uitsluitend bij wijze van voorbeeld, gebruik op websites, in sociale media, nieuws en advertenties.

Door het evenementterrein te betreden, doet u afstand van alle claims die u mogelijk heeft met betrekking tot het gebruik van opgenomen media van u tijdens het evenement, inclusief maar niet beperkt tot elk recht om de foto-, video- of audio-opname van u te inspecteren of goed te keuren, eventuele claims voor schending van de privacy, schending van het recht op publiciteit, laster en inbreuk op het auteursrecht of voor vergoedingen voor het gebruik van dergelijke opnamemedia.

U begrijpt dat alle fotografie, filmen en/of opnames zullen plaatsvinden op basis van deze toestemming. Indien u met het voorgaande niet akkoord gaat, verzoeken wij u het evenemententerrein niet te betreden.